NHCs Datacenter

Vores datacenter lever op til skrappe, meget omfattende krav. Derfor kan vi med stor sikkerhed sige, at vi yder jer topsikker it-outsourcing og hosting.

Vi er ikke tilfredse med “godt nok”. Derfor arbejder vi aktivt for størst mulig stabilitet, troværdighed og sikkerhed. Når I vælger at samarbejde med en ekstern it-partner er det afgørende at føle, at data er lige så sikret, som hvis I selv havde det i huset.

Datacenter i Danmark

NHCs datacenter er placeret i Danmark og er underlagt danske love og reguleringer for blandt andet sikkerhed, rapportering og tilgængelighed.

Høj oppetid

Vi har garanteret 99,5% kvartalsvis oppetid – det placerer os helt i toppen sammen med de bedste oppetider i branchen. Mindre driftsforstyrrelser og nødvendig nedetid på grund af præventiv vedligeholdelse mv. er med til at bringe oppetidsprocenten lige under de 100%. Vi kan derfor med stolthed i stemmen sige, at vores oppetid er blandt branchens bedste.

 

Adgangssikring af datacentret

NHCs datacenter er beskyttet af skærpede adgangskrav. Fysisk adgang kræver blandt andet et personligt udsted IT-kort og individuelle sikkerhedskoder. Alle besøgende logges og kun sikkerhedsgodkendt personale har adgang til de indre dele af datacentret. Datacentret er overvåget 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Sikkerhedstiltag

Datacentret er sikret imod brand, oversvømmelse og andre katastrofer efter alle kunstens regler. Inergenanlæg sikrer, at ild ikke kan sprede sig, elektroniske sniffere rapporterer og sikrer lynhurtig alarmering ved enhver uregelmæssighed – fx ved uhensigtsmæssig temperaturstigning eller røgudvikling.

Revisionserklæring

Vi har 100% styr på vores forretning. Vi gennemgår årligt en såkaldt ISAE 3402 revisionserklæring af et statsautoriseret revisionsselskab. Denne revisionserklæring danner således også grundlag for, at vi nu for 2.år i træk kan bryste os af at være ”certificeret it-hoster” og har opnået Hostingmærket gennem BFIH.

Vi er klar til fremtiden

Vi investerer løbende i nyt hardware og reviderer vores arbejdsprocedurer, så vi altid er på forkant med både systemkrav og udvikling i branchen. Vi overvåger, opdaterer, kører backup og administrerer jeres hostede miljøer, så I får ro og overskud til at fokusere på kerneforretningen.

Inergen-anlæg sikrer, hvis der skulle udbryde brand i datacentret.
Der foreligger faste handlingsplaner for, hvad der skal ske i tilfælde af sikkerhedshændelser
Moderne brandslukningsanlæg gør det lettere at kvæle en eventuel brand på splitsekunder med mindst mulig gene